Kup dodatkowo
ISBN

978-83-60580-87-5

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2012

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

450

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej

Integracja europejska jest próbą budowy systemu politycznego oraz gospodarczego w Europie. Proces ten obejmuje tworzenie podmiotu władzy w stosunkach międzynarodowych (na zewnątrz Unii Europejskiej), a więc służy do realizacji celów geopolitycznych. Dotyczy również formowania się władzy wewnętrznej w Unii Europejskiej, które także ma odniesienie do kwestii geopolitycznych. Jest to bowiem związane z rywalizacją o przywództwo i próbą ustanowienia wzajemnych relacji między instytucjami wspólnotowymi. Wspomniane procesy czynią z europeizacji z jednej strony instrument realizacji określonego projektu politycznego, a z drugiej mechanizm systemu rządzenia – zarówno w kontekście „odgórnych” (hierarchicznych) sposobów implementacji decyzji politycznych, jak i „oddolnego” wpływania na unijną politykę. Procesy europeizacji dystrybuują władzę polityczną w obrębie Unii Europejskiej, a co się z tym wiąże – również koszty i korzyści płynące z integracji. Od tego, kto będzie kontrolował procesy europeizacji zależy zatem w dużym stopniu to, kto będzie miał władzę nad systemem europejskim, a także będzie z niej w największym stopniu czerpał korzyści. 
        Książka została przygotowana m.in. na podstawie badań przeprowadzonych przez Autora w Europejskim Instytucie na Uniwersytecie we Florencji, w Szkole Biznesu w Kopenhadze, w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.


preloader