Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Komitet Socjologii PAN

Rok wydania

2019

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

304

Format

235*165 mm

Język

polski

ISSN

0023-5172

Miejsce wydania

Warszawa

Kultura i Społeczeństwo, 2019 nr 2: Wojny – historia, pamięć, współczesność

Kryzys migracyjny w 2015 roku pokazał, że tylko wymagające dużych wyrzeczeń materialnych i skoordynowane działania Zachodu podejmowane w celu przeciwdziałania nędzy, przeludnienia i katastrofie klimatycznej w krajach Południa mogą ocalić je przed załamaniem cywilizacyjnym. Zamykanie oczu na źródła „wojen wszystkich przeciwko wszystkim”, które wybuchają wokół południowych i wschodnich granic Europy, jest uciekaniem od problemów prowadzących do załamania struktur państwowych także na tym kontynencie. Redakcja „Kultury i Społeczeństwa”, zapraszając autorów do numeru o wojnie, zarysowała temat bardzo szeroko. Treść numeru dobitnie pokazuje, że w świadomości polskich badaczy wojna kojarzy się przede wszystkim nie ze współczesnymi problemami na świecie, lecz z krańcowymi doświadczeniami, jakie w XX wieku stały się udziałem Polaków i innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Wprawdzie polskim historykom społecznym, socjologom i antropologom nie chodzi już o pogłębianie wiedzy o samych tych doświadczeniach, lecz o pokazanie politycznych i medialnych sposobów podtrzymywania pamięci o nich przez władze państwowe i innych aktorów społecznych oraz ich współczesnych konsekwencji. Jednak słowo „wojna” nadal wywołuje u nich przede wszystkim skojarzenia z pozostałościami wydarzeń z przeszłości oraz teraźniejszością ich własnego regionu, a nie ze współczesnymi pozaeuropejskimi wojnami.

Prenumeratę czasopisma: "Kultura i Społeczeństwo" prowadzą firmy:
  • "RUCH" S.A.
  • "KOLPORTER"  S.A.
  • "GARMOND  PRESS"  S.A.
  • CHZ "ARS POLONA"  S.A.

"RUCH" S.A. 00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52 www.ruch.com.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 - 18.00 .
"KOLPORTER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.     www.kolporter.com.pl 25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61 Oddział Mazowiecki 05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3 tel.  (0-22)  355-05-00     fax  (0-22)  355-04-00 e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl
"GARMOND  PRESS"  S.A. 31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3 Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88 tel. (0-22)  817-20-12 e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa: http://www.garmondpress.pl
Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA"  S.A. 03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25 fax  + 48 (22) 826 62 40 e-mail: arspolona@arspolona.com.pl http://www.arspolona.com.pl
Bieżące i archiwalne numery czasopisma "KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO"
można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN
pod adresem:
https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/
e-mail: books@isppan.waw.pl

preloader