Kup dodatkowo
Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Komitet Socjologii PAN

Rok wydania

2024

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

296

Format

235*165 mm

Język

angielski, polski

ISSN

0023-5172

Miejsce wydania

Warszawa

Kultura i Społeczeństwo, 2024 nr 1 : Kłopotliwe dziedzictwo

„Kultura i Społeczeństwo” to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Powstało w chwili odrodzenia polskiej socjologii po czasach stalinowskich. Stało się i pozostaje pismem, które łączy dorobek wielkich przedstawicieli tej dyscypliny, wybitnych uczonych o renomie międzynarodowej, w tym przede wszystkim jego redaktorów naczelnych: Józefa Chałasińskiego (1957–1959 i 1967-1989), Stefana Żółkiewskiego (1960-1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983–2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001–2016) ze współczesnymi osiągnięciami.

Aktualnie współwydawcami czasopisma są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Obecny zespół redakcyjny stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Publikujemy teoretyczne i empiryczne artykuły z zakresu socjologii, antropologii społeczno-kulturowej, myśli społecznej, nauk o kulturze.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Kultura i Społeczeństwo” zamieszcza teksty naukowe w języku polskim i angielskim z zakresu nauk socjologicznych, nauk o kulturze i religii. Oczekujemy zarówno prac poświęconych refleksji teoretycznej, jak i zorientowanych empirycznie. Publikujemy również dyskusje naukowe oraz omówienia książek. Celem naszym jest włączenie polskich najnowszych dokonań naukowych z tego zakresu w światowy obieg literatury naukowej. Ponadto staramy się utrwalać wiedzę o historii nauk społecznych i humanistycznych w Polsce, publikując oryginalne opracowania i zachowane źródła.

Prenumeratę czasopisma: "Kultura i Społeczeństwo" prowadzą firmy:
  • "RUCH" S.A.
  • "KOLPORTER"  S.A.
  • "GARMOND  PRESS"  S.A.
  • CHZ "ARS POLONA"  S.A.

"RUCH" S.A. 00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52 www.ruch.com.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 - 18.00 .
"KOLPORTER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.     www.kolporter.com.pl 25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61 Oddział Mazowiecki 05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3 tel.  (0-22)  355-05-00     fax  (0-22)  355-04-00 e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl
"GARMOND  PRESS"  S.A. 31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3 Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88 tel. (0-22)  817-20-12 e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa: http://www.garmondpress.pl
Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA"  S.A. 03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25 fax  + 48 (22) 826 62 40 e-mail: arspolona@arspolona.com.pl http://www.arspolona.com.pl
Bieżące i archiwalne numery czasopisma "KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO"
można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN
pod adresem:
https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/
e-mail: books@isppan.waw.pl

preloader