ISBN

978-83-66819-15-3

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2021

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

510

Format

245*175 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020

Książka „Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020” to obszerna, kompetentna i wielostronna próba podsumowania polityki zagranicznej Polski w ostatnich trzydziestu latach po transformacji ustrojowej. Okres ten jest ważny, gdyż Polska w roku 1989 odzyskała niezależność w zakresie polityki zagranicznej. Tym bardziej interesująca jest więc analiza ze strony profesjonalistów, jak ta niezależność została wykorzystana przez polskie elity polityczne.  [prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski]

Autorzy tomu „Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020” koncentrują się na kluczowych wyzwaniach i zagrożeniach dla rozwoju polskiej polityki zagranicznej. Dokonują pogłębionej analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na kierunki i efektywność wspomnianej polityki. Łącząc wymiary historyczny, prawny, polityczny, ekonomiczny i społeczny – autorzy nakreślili interesującą wizję wielowymiarowej aktywności Rzeczypospolitej Polskiej w społeczności międzynarodowej. To ujęcie wyróżnia książkę spośród innych opracowań dostępnych na rynku. W szczególności autorzy skoncentrowali się na istocie, przesłankach, uwarunkowaniach i implikacjach polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej dostrzegalnych w perspektywie multilateralnej i bilateralnej. Publikacja wyróżnia się na tle pozostałych prac poświęconych polityce zagranicznej Polski spójnością, przemyślaną strukturą i oryginalnymi wnioskami, a także umiejętnym włączeniem do dyskusji zarówno praktyków, jak i teoretyków polityki zagranicznej.  [dr hab. Marek Rewizorski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego]

 

Wstęp

preloader