ISBN

83-88490-14-1

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2001

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

143

PZPR w fabryce. Studium wrocławskiego „Pafawagu”

Z przedmowy do książki: PZPR w fabryce. Studium wrocławskiego „Pafawagu”
„Z punktu widzenia koncepcji ustroju komunistycznego kośćcem kraju i społeczeństwa powinny być wielkie zakłady przemysłowe. W ramach tego samego ideału organizatorem życia we wszelkich jego przejawach miała być partia komunistyczna. Wraz ze studentami mojego seminarium w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego poświęciliśmy zatem cały rok akademicki 1999/2000 na przyjrzenie się roli PZPR w przykładowo wybranej Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu. Zwróciliśmy uwagę na okres stalinowski – jako na ten, w którym rozwiązania instytucjonalne w największym stopniu odzwierciedlały rozliczne zjawiska, występujące w trakcie trwania ustroju komunistycznego w Polsce.
Badania organizacji partyjnej „Pafawagu” oparliśmy na aktach odnoszących się do niej w zespole PZPR, przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Swoją pracę traktujemy jako sondę. Jest to studium wybranego wypadku. Case study zawsze mówi jednak coś także o innych sytuacjach”. (Marcin Kula)


preloader