ISBN

978-83-64091-76-6

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2016

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

197

Format

210*150 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Krótki kurs PRL według Barei

Tytuł książki (Krótki kurs PRL według Barei) w ironiczny sposób nawiązuje do komunistycznej biblii, jaką była Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. Książka ta opowiadała historię partii bolszewickiej oraz prezentowała masom – w sposób propagandowy i bardzo uproszczony – wykład o korzeniach komunizmu. We wstępie zawarto passus zachęcający do pilnej lektury dzieła. „Studiowanie bohaterskiej historii partii bolszewickiej uzbraja w znajomość paw rozwoju społecznego i walki politycznej, w znajomość napędowych sił rewolucji”. To patetyczne stwierdzenie można sparafrazować, odnosząc je do komedii reżysera Misia. Studiowanie  filmów Stanisława Barei uzbraja nas w znajomość praw rozwoju  społecznego  i walki politycznej, w znajomość napędowych sił rewolucji.

Komedie te obok warstwy satyrycznej i obyczajowej stanowią kompendium wiedzy o PRL.  Dotyczy to świetnie przedstawionych realiów tamtego czasu , ale także  wielu czytelnych aluzji oraz odniesień do prawdziwych wydarzeń, instytucji oraz postaci historycznych.

Wstęp

preloader