Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2020

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

296

Format

24*16,5 cm

Język

angielski, polski

ISSN

0038-853x

Miejsce wydania

Warszawa

Westlessness czyli zmierzch Zachodu 2.0?

(Sprawy Międzynarodowe, tom LXXIII, nr 3 (2020)

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (ang. Munich Security Conference: MSC) odbyła się w lutym 2020 roku pod hasłem Westlessness – nowego zmierzchu Zachodu. Autorzy monachijskiego raportu widzą przejawy Westlessness tak na samym Zachodzie (Westlessness in the West), jak i poza nim (Westlessness in the World). Z perspektywy stosunków międzynarodowych w obu przypadkach u źródeł zmierzchu Zachodu (rozumianego jako „wspólnota transatlantycka”) leży pogłębiający się rozziew między Europą a Stanami Zjednoczonymi, jeśli idzie o postrzeganie szans i zagrożeń, pożądaną wizję porządku światowego i metody realizacji tej wizji. Fundamentalne różnice ujawniły się już na początku XXI wieku w kontekście amerykańskiej inwazji na Irak i jej jednoznacznej krytyki ze strony części europejskich sojuszników. Jak napisał w 2003 roku Robert Kagan, „czas przestać udawać, że Europejczycy i Amerykanie mają wspólną wizję świata albo że żyją w tym samym świecie”. Jednak rosnący rozziew zamienił się – opinii części komentatorów – w przepaść wraz z prezydenturą Donalda Trumpa (2016-2020). W tej optyce Zachód stał się bardziej podzielony, globalnie interesy strategiczne ulegały coraz głębszemu zróżnicowaniu, a działania amerykańskiego prezydenta (takie jak wycofanie USA z paryskiego porozumienia klimatycznego czy porozumienia nuklearnego z Iranem) znacznie obniżyły poziom zaufania w relacjach transatlantyckich. Nie jest przesądzone, czy i w jakim stopniu zmiana administracji w Waszyngtonie, jaka dokonała się na początku 2021 roku, odwróci tak rozumiany trend.

Westlessness in the World wyraża się w słabnącej zdolności zachodnich potęg do kształtowania otoczenia zewnętrznego, tj. umacniania i ekspansji liberalnego ładu międzynarodowego. Proliferacja lokalnych i regionalnych konfliktów w ciągu ostatniej dekady (Libia, Syria, Ukraina, Górski Karabach) świadczy o próbach wykorzystania postrzeganych słabości Zachodu przez lokalnych i regionalnych liderów poszukujących nowych szans wzmocnienia swojej pozycji w obliczu postępującej transformacji syetemu międzynarodowego. Jak zauważył minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, przyszłość Bliskiego Wschodu nie decyduje się już w Genewie czy Nowym Jorku, ale w Astanie i Soczi, gdzie spotykają się przywódcy Rosji, Turcji i Iranu. Przyczyną tego stanu rzeczy miałoby być pozostawienie „geostrategicznych luk” przez wycofujące się Stany Zjednoczone i wypełnianie ich przez aktorów niepodzielających zachodnich wartości.

===============================

„Sprawy Międzynarodowe” są unikatowym w polskim piśmiennictwie kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.
Wydawca kwartalnika:
do 2017 roku: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
a od 2018 roku: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
(we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych).

 

Prenumeratę czasopism: "Studia Polityczne" i "Sprawy Międzynarodowe" prowadzą firmy: 
  • "GARMOND  PRESS"  S.A.
  • "KOLPORTER"  S.A.
  • "RUCH" S.A.
  • CHZ "ARS POLONA"  S.A.
=========================================================================== "GARMOND  PRESS"  S.A. 31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3 Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88 tel. (0-22)  817-20-12 e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa: http://www.garmondpress.pl
"KOLPORTER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.     www.kolporter.com.pl 25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61 Oddział Mazowiecki 05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3 tel.  (0-22)  355-05-00      fax  (0-22)  355-04-00 e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl

"RUCH" S.A. 00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52 www.ruch.com.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 - 18.00 .

Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA"  S.A. 03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25 fax  + 48 (22) 826 62 40 e-mail: arspolona@arspolona.com.pl http://www.arspolona.com.pl
Bieżące i archiwalne numery czasopisma "STUDIA POLITYCZNE" oraz bieżące numery (od nr 1/2018) czasopisma "SPRAWY MIĘDZYNARODOWE" można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN pod adresem: https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/ e-mail: books@isppan.waw.pl

preloader