ISBN

978-83-60580-86-8

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2012

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

218

Format

205*145 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Cień roku ’68. Kształtowanie obrazu Polski i Polaków w niemieckiej opinii publicznej
Piotr Madajczyk

Spis treści 

   Wstęp 9
 Część pierwsza   Kształtowanie obrazu Polski i Polaków
w niemieckiej opinii publicznej
(z perspektywy prasy RFN)
19
   Przed Marcem 19
   Konflikt wokół Czechosłowacji 28
   Reakcja na kampanię antysemicką w Polsce 53
   Dalszy rozwój sytuacji 67
   Echa wydarzeń roku 1968 98
 Zakończenie 119
 Część druga   Materiały źródłowe 121
   Bibliografia 205
   Summary 215
   Zusammenfassung 217

preloader