ISBN

83-88490-80-X

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2006

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

323

Format

235*155

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Głównym celem książki jest ukazanie ewolucji polityki Chin (Chińskiej Republiki Ludowej) w podejściu do zagadnień Półwyspu Koreańskiego, ze szczególnym odniesieniem do Korei Północnej.
W ciągu niespełna kilkunastu lat umocniła się pozycja i pewność siebie Chińskiej Republiki Ludowej na arenie międzynarodowej. Bieg wydarzeń na Półwyspie Koreańskim – za sprawą nieobliczalnej polityki, zbrojeń i programów nuklearnych Korei Północnej – wymusił na Chinach zmianę stylu działania dyplomacji, a także odejście od wygodnej, biernej postawy statysty oraz przejęcie, przynajmniej części, inicjatywy wynikającej z należnego im statusu mocarstwa i gwaranta stabilizacji i bezpieczeństwa w regionie. Oznaczało to ewolucję polityki ChRL wobec Półwyspu Koreańskiego: od supremacji ideologii i bezkrytycznego poparcia dla KRLD do dominacji pragmatyzmu i racjonalizmu. Zarazem jednak w wielkiej grze o status drugiego supermocarstwa Chiny nie mogą zrezygnować ze stosowania tak silnej karty przetargowej, jaką stanowi problem północnokoreański w relacjach regionalnych i globalnych, zwłaszcza wobec Stanów Zjednoczonych i Japonii. W interesie Chin leży zatem nie szybkie, ale raczej długotrwałe rozwiązywanie problemu koreańskiego.


preloader