Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2020

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

323

Format

24*16,5 cm

Język

angielski, polski

ISSN

0038-853x

Miejsce wydania

Warszawa

Oligarchia w świecie postsowieckim

(Sprawy Międzynarodowe, tom LXXIII, nr 4 (2020)

Redakcja „Spraw Międzynarodowych” postanowiła podjąć jeden z kluczowych tematów nauk politycznych, jakim jest problem oligarchii, oczywiście przede wszystkim w kontekście stosunków międzynarodowych. Arystoteles w Polityce wymienił oligarchię wśród trzech zwyrodniałych ustrojów politycznych. Przez niemal dwa i pół tysiąca lata zmieniło się wiele, ale trafny opis oligarchii pozostaje aktualny i inspiruje badaczy z obszaru nauk politycznych oraz stosunków międzynarodowych.

Zjawisko oligarchii powracało w najnowszych czasach i w związku z tym nie jeden raz było przedmiotem zainteresowania uczonych w kontekście systemowych zmian w państwach demokratycznych, na przykład USA. Szczególnymi przypadkami są jednak państwa postsowieckie, zwłaszcza Rosja, w których oligarchia ukształtowała się w wyniku systemowych zmian w gospodarce u schyłku istnienia ZSRS. Na temat procesu kształtowania się tego specyficznego postkomunistycznego systemu władzy istnieje bogata literatura przedmiotu, podobnie jak opracowania i studia o jego roli bezpośrednio po rozpadzie Związku Sowieckiego, w tym roli oligarchii w życiu niepodległych państw, które powstały na jego gruzach.

W niniejszym numerze „Spraw Międzynarodowych” rozpatrujemy, jakie jest aktualne znaczenie oligarchii dla funkcjonowania demokracji w Mołdawii, Na Ukrainie i Białorusi. Najbogatsi obywatele tych państw, wywodzący się z warstwy oligarchicznej ukształtowanej pod koniec istnienia ZSRS, zbudowali m.in. mechanizmy wpływania na opinię publiczną i kształtowania sceny politycznej.

Oprócz tytułowego zagadnienia oligarchii znajdą Państwo w numerze bloki tematyczne dotyczące relacji Rosji z sąsiadami oraz kwestii ekonomicznych w stosunkach międzynarodowych.

===============================

„Sprawy Międzynarodowe” są unikatowym w polskim piśmiennictwie kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.
Wydawca kwartalnika:
do 2017 roku: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
a od 2018 roku: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
(we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych).

 

Prenumeratę czasopism: "Studia Polityczne" i "Sprawy Międzynarodowe" prowadzą firmy: 
  • "GARMOND  PRESS"  S.A.
  • "KOLPORTER"  S.A.
  • "RUCH" S.A.
  • CHZ "ARS POLONA"  S.A.
=========================================================================== "GARMOND  PRESS"  S.A. 31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3 Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88 tel. (0-22)  817-20-12 e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa: http://www.garmondpress.pl
"KOLPORTER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.     www.kolporter.com.pl 25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61 Oddział Mazowiecki 05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3 tel.  (0-22)  355-05-00      fax  (0-22)  355-04-00 e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl

"RUCH" S.A. 00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52 www.ruch.com.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 - 18.00 .

Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA"  S.A. 03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25 fax  + 48 (22) 826 62 40 e-mail: arspolona@arspolona.com.pl http://www.arspolona.com.pl
Bieżące i archiwalne numery czasopisma "STUDIA POLITYCZNE" oraz bieżące numery (od nr 1/2018) czasopisma "SPRAWY MIĘDZYNARODOWE" można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN pod adresem: https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/ e-mail: books@isppan.waw.pl

preloader