ISBN

978-83-65972-53-8

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2019

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

427

Format

245*175 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Polityka zagraniczna średniej potęgi. Turcja jako studium przypadku

Rozważania podjęte w pracy „Polityka zagraniczna średniej potęgi. Turcja jako studium przypadku” odnoszą się przede wszystkim do analizy specyficznych wymiarów międzynarodowej aktywności Turcji i instrumentów budowy jej światowej pozycji i wpływania na system międzynarodowy.

Autor poszukuje odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

  1. Jak można określić miejsce/status Turcji w systemie międzynarodowym w kontekście pozycjonowania się tego państwa wobec przemian systemowych, tj. relatywnego słabnięcia Zachodu?
  2.  Jaki jest wpływ przemian wewnętrznych zachodzących w Turcji od początku ubiegłej dekady na proces upodmiotawiania tego państwa w systemie w systemie międzynarodowym i na jego ambicje budowy geopolitycznej autonomii?
  3. Jakie znaczenie mają przemiany w warstwie ideowej i tożsamości Turcji dla jej ambicji odgrywania większej roli w systemie międzynarodowym?
  4. Jakie instrumenty w polityce zagranicznej i – szerzej – na forum międzynarodowym wykorzystywane są przez Turcję w procesie umacniania statusu międzynarodowego?
  5. W jakim stopniu działania i zachowanie Turcji wpisują się w rolę „dobrego obywatela społeczności międzynarodowej”, a w jakim są kreatywnym instrumentem realizacji partykularnych interesów narodowych?
  6. W jakim stopniu Turcja w ramach budowy średniopotęgowości pozycjonuje się jako potęga regionalna, a w jakim jest aktywna w skali globalnej w wybranych obszarach zaangażowania międzynarodowego?

Turcja jest bardzo ciekawym przykładem państwa przechodzącego przez proces dogłębnych przewartościowań, mających istotne implikacje dla jego regionalnej i globalnej roli. Książka podejmuje problematykę polityki zagranicznej Turcji pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), która przejęła władzę w 2002 roku – i przez ponad 15 ostatnich lat sprawuje samodzielne rządy. Celem pracy jest ukazanie przemian, jakie zachodzą w tureckiej dyplomacji w okresie rządów AKP, ujmowanych z perspektywy średniej potęgi.


preloader