Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2021

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

258

Format

24*16,5 cm

Język

angielski, polski

ISSN

0038-853x

Miejsce wydania

Warszawa

Powrót miast. Miasta przyszłości

(Sprawy Międzynarodowe, tom LXXIV, nr 1 (2021)

Miasta (ponownie) stały się ważnymi aktorami w polityce międzynarodowej. Mieszka w nich większość światowej populacji, a władzom miejskim w coraz większym stopniu przypisuje się kluczową rolę w wypracowaniu odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i kryzysy gospodarcze. Burmistrzowie miast często są postrzegani jako ci, którzy koncentrują się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, w przeciwieństwie do polityków na poziomie krajowym, pochłoniętych toczeniem partyjnych i ideologicznych bitew w warunkach rosnącej polaryzacji.

Procesy globalizacji napędzają emancypację miast, co znów owocuje różnymi formami transnarodowej współpracy „międzymiastowej”, niepozostającymi bez wpływu na stosunki międzypaństwowe.  Badania empiryczne dotyczące dyplomacji miejskiej, prowadzone przez międzynarodowe zespoły badawcze, odnoszą się głównie do wielkich metropolii, tzw. miast globalnych (ang. global cities).

W niniejszym numerze „Spraw Międzynarodowych”, zatytułowanym „Powrót miast. Miasta przyszłości„, autorzy przyglądają się polityce zagranicznej miast, jej możliwościom, ograniczeniom i specyfice, w tym procesom pluralizacji decentralizacji dyplomacji, z uwzględnieniem wzorów aktywności miast średnich, a nawet małych.

Czy transnarodowa współpraca miast może być remedium na kryzys multilateralizmu w stosunkach międzynarodowych?

Jakimi instrumentami kreowania polityki zagranicznej dysponują miasta?

Jak wygląda współpraca transnarodowa z udziałem polskich miast?

===============================

„Sprawy Międzynarodowe” są unikatowym w polskim piśmiennictwie kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.
Wydawca kwartalnika:
do 2017 roku: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
a od 2018 roku: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
(we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych).

 

Prenumeratę czasopism: "Studia Polityczne" i "Sprawy Międzynarodowe" prowadzą firmy: 
  • "GARMOND  PRESS"  S.A.
  • "KOLPORTER"  S.A.
  • "RUCH" S.A.
  • CHZ "ARS POLONA"  S.A.
=========================================================================== "GARMOND  PRESS"  S.A. 31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3 Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88 tel. (0-22)  817-20-12 e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa: http://www.garmondpress.pl
"KOLPORTER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.     www.kolporter.com.pl 25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61 Oddział Mazowiecki 05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3 tel.  (0-22)  355-05-00      fax  (0-22)  355-04-00 e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl

"RUCH" S.A. 00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52 www.ruch.com.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 - 18.00 .

Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA"  S.A. 03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25 fax  + 48 (22) 826 62 40 e-mail: arspolona@arspolona.com.pl http://www.arspolona.com.pl
Bieżące i archiwalne numery czasopisma "STUDIA POLITYCZNE" oraz bieżące numery (od nr 1/2018) czasopisma "SPRAWY MIĘDZYNARODOWE" można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN pod adresem: https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/ e-mail: books@isppan.waw.pl

preloader