ISBN

978-83-66819-14-6

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2021

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

371

Format

240*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Rywalizacja o reguły: legislacja i metoda. Przypadek ustroju metropolitalnego

W książce „Rywalizacja o reguły: legislacja i metoda. Przypadek ustroju metropolitalnego” autor analizuje procesy tworzenia ustroju metropolitalnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Analiza ukazuje problemy związane z wprowadzaniem nowego rozwiązania systemowego – zinstytucjonalizowanej metropolizacji – charakterystycznego dla wielkich miast. (…) Praca wzbogaca stan wiedzy  i uzupełnia lukę w badaniach konkretnego przypadku, jakim są innowacyjne przedsięwzięcia metropolitalne. (…) Problem badawczy autora to pytanie o trudności i przeszkody dla wprowadzenia metropolizacji. W swych analizach autor akcentuje rolę, zaangażowanie i działania administracji rządowej w procesach tworzenia ustawowych reguł instytucjonalnych, które to działania i procesy są mało transparentne. W ten sposób wskazuje, że dawny – choć jeszcze funkcjonujący w naukach społecznych – rozdział polityki i administracji, wskazujący na kompetencyjną neutralność administracji i konfliktowość polityki obecnie nie istnieje. [dr hab. Piotr Chmielewski, prof. Akademii Leona Koźmińskiego]

W pracy „Rywalizacja o reguły: legislacja i metoda. Przypadek ustroju metropolitalnego” autor jako lukę w literaturze diagnozuje brak analiz dotyczących przed-parlamentarnej fazy tworzenia legislacji (fazy administracyjno-rządowej). Celem książki jest zapełnienie tej luki na przykładzie tworzenia ustroju metropolitarnego w Polsce. Autor przyjmuje strategię badawczą polegającą na ilościowej analizie dokumentów zastanych (zielonych i białych ksiąg, kolejnych wersji projektów ustaw, założeń do ustaw etc.). [dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego]

Wstęp

preloader