Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2021

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

270

Format

24*16,5 cm

Język

angielski, polski, rosyjski

ISSN

0038-853x

Miejsce wydania

Warszawa

Białoruś – niedokończona rewolucja OK

Sprawy Międzynarodowe, tom LXXIV, nr 2 (2021)

Rok 2020 zostanie zapamiętany jako jeden z najważniejszych w historii współczesnej Białorusi. Sfałszowane wybory prezydenckie i brutalność sił policyjnych, które rozbijały marsze protestu w Mińsku oraz wielu innych miastach i miasteczkach, były trzęsieniem ziemi dla białoruskiego społeczeństwa. Społeczeństwa, które dopiero tuż przed głosowaniem poczuło swoją siłę na organizowanych przez Swiatłanę Cichanouską wielotysięcznych mitingach pod biało-czerwono-białymi flagami. Kobieta ta trafiła do polityki przypadkiem, decydując się wystartować w wyścigu o fotel prezydencki zamiast swojego męża Siarhieja, któremu najpierw odmówiono prawa do kandydowania, a później aresztowano go, stawiając liczne zarzuty, za które grozi mu do piętnastu lat pozbawienia wolności. Zmobilizowała ona tłumy Białorusinów, by dostrzegły w sobie naród polityczny.

Alaksandr Łukaszenka zlekceważył zarówno Cichanouską, jak i nieprzychylne mu nastroje społeczne. W Białorusinach narastała złość, że władze państwowe zostawiły ich z problemem pandemii Covid-19 samych sobie, ani nie wprowadzając lockdownu, ani nie decydując się na jakiekolwiek wsparcie dla osób, które w jej wyniku utraciły dochody. Ta złość znalazła swoje odzwierciedlenie w głosowaniu, które gdyby nie fałszerstwa, najpewniej wygrałaby Cichanouska. Łukaszenka nie docenił też siły własnego narodu, który przez wiele miesięcy po wyborach wychodził na protesty mimo nakręcającej się spirali represji, który potrafił mobilizować się poprzez oddolne akcje w internecie i mediach społecznościowych i okazał się nad wyraz kreatywny w pokazywaniu sprzeciwu wobec tego. co działo się w państwie.

===============================

„Sprawy Międzynarodowe” są unikatowym w polskim piśmiennictwie kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.
Wydawca kwartalnika:
do 2017 roku: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
a od 2018 roku: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
(we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych).

 

Prenumeratę czasopism: "Studia Polityczne" i "Sprawy Międzynarodowe" prowadzą firmy: 
  • "GARMOND  PRESS"  S.A.
  • "KOLPORTER"  S.A.
  • "RUCH" S.A.
  • CHZ "ARS POLONA"  S.A.
=========================================================================== "GARMOND  PRESS"  S.A. 31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3 Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88 tel. (0-22)  817-20-12 e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa: http://www.garmondpress.pl
"KOLPORTER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.     www.kolporter.com.pl 25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61 Oddział Mazowiecki 05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3 tel.  (0-22)  355-05-00      fax  (0-22)  355-04-00 e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl

"RUCH" S.A. 00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52 www.ruch.com.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 - 18.00 .

Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA"  S.A. 03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25 fax  + 48 (22) 826 62 40 e-mail: arspolona@arspolona.com.pl http://www.arspolona.com.pl
Bieżące i archiwalne numery czasopisma "STUDIA POLITYCZNE" oraz bieżące numery (od nr 1/2018) czasopisma "SPRAWY MIĘDZYNARODOWE" można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN pod adresem: https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/ e-mail: books@isppan.waw.pl

preloader