Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2022

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

226

Format

24*16,5 cm

Język

angielski, polski

ISSN

0038-853x

Miejsce wydania

Warszawa

Feministyczna polityka zagraniczna OK

Sprawy Międzynarodowe, tom LXXV, nr 1 (2022)

Feministyczna polityka zagraniczna (Feminist Foreign Policy) jest pojęciem stosowanym głównie w procesach realizacji polityki zagranicznej. Zapoczątkowana została przez Szwecję, która termin ten wprowadziła w obszar realizacji stosunków międzynarodowych. Feministyczna polityka zagraniczna oraz towarzyszący jej dyskurs skupiają się przede wszystkim na znaczeniu obecności kobiet w obszarze stosunków międzynarodowych. Kobiety oraz ich doświadczenia życiowe (zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym) są ważnym aktorem relacji międzypaństwowych. Kobiety są zarówno twórczyniami, jak i adresatkami realizowanych rozwiązań politycznych. Tym samym polityka zagraniczna przestaje być traktowana jako stricte elitystyczny obszar działalności człowieka i ulega procesowi zwiększonej demokratyzacji, która ostatecznie ma przekładać się na lepsze, gdyż odpowiadające na potrzeby szerszych grup społecznych, rozwiązania polityczne.

Agresja Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie ujawniła ważny aspekt współczesnych konfliktów, który wręcz nakazuje podjęcie dyskusji wokół koncepcji feministycznej polityki zagranicznej. Jest nim rola i pozycja kobiet (obecnie przede wszystkim ukraińskich) w konflikcie zbrojnym. Dostępne dane empiryczne wskazują, że wśród obrońców Ukrainy (czy to w państwowych siłach zbrojnych, czy w strukturach obrony terytorialnej) funkcjonuje około 30% kobiet. Ich poświęcenie na rzecz niepodległości kraju wspierają rzesze woluntariuszek, które pełnią kluczowe role kwatermistrzyń, sanitariuszek, koordynatorek pomocy humanitarnej i medycznej. Kobiety, jak pokazuje obecny konflikt, stały się zarówno bohaterkami jak i jej największymi ofiarami. Poprzez te dwie role kobiety są zarówno adresatkami, jak i kreatorkami procesów, które zachodzą w trakcie konfliktu i po jego zakończeniu. Z tego powodu refleksja nad koncepcją feministycznej polityki zagranicznej jest w tym momencie bardziej uzasadniona niż kiedykolwiek indziej.

===============================

„Sprawy Międzynarodowe” są unikatowym w polskim piśmiennictwie kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.
Wydawca kwartalnika:
do 2017 roku: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
a od 2018 roku: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
(we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych).

 

Prenumeratę czasopism: "Studia Polityczne" i "Sprawy Międzynarodowe" prowadzą firmy: 
  • "GARMOND  PRESS"  S.A.
  • "KOLPORTER"  S.A.
  • "RUCH" S.A.
  • CHZ "ARS POLONA"  S.A.
=========================================================================== "GARMOND  PRESS"  S.A. 31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3 Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88 tel. (0-22)  817-20-12 e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa: http://www.garmondpress.pl
"KOLPORTER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.     www.kolporter.com.pl 25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61 Oddział Mazowiecki 05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3 tel.  (0-22)  355-05-00      fax  (0-22)  355-04-00 e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl

"RUCH" S.A. 00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52 www.ruch.com.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 - 18.00 .

Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA"  S.A. 03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25 fax  + 48 (22) 826 62 40 e-mail: arspolona@arspolona.com.pl http://www.arspolona.com.pl
Bieżące i archiwalne numery czasopisma "STUDIA POLITYCZNE" oraz bieżące numery (od nr 1/2018) czasopisma "SPRAWY MIĘDZYNARODOWE" można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN pod adresem: https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/ e-mail: books@isppan.waw.pl

preloader