ISBN

978-83-66819-43-6

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2023

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

304

Format

240*150 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Władze RP na uchodźstwie. Cele wojenne i zarys odbudowy państwa 1939 – 1945

Niniejsza monografia Wojciecha Materskiego „Władze RP na uchodźstwie. Cele wojenne i zarys odbudowy państwa 1939 – 1945” traktuje o formułowanych przez rząd RP na uchodźstwie bieżących i perspektywicznych celach wojennych, wynikających z utraty przez Rzeczpospolitą niepodległości. Zasadniczo sprowadza je do następujących kwestii: utrzymania ciągłości państwa mimo całkowitej okupacji jego terytorium, zdefiniowania sojuszników, warunków pokonania agresora, a także naszkicowania podstaw ładu powojennego – tak w zakresie własnej państwowości, jak i relacji międzynarodowych. Jeden z centralnych wątków ogniskuje się wokół pytania, dlaczego takiej całościowej deklaracji celów wojny rząd RP nie opracował, co stanęło a przeszkodzie.

Całość pracy „Władze RP na uchodźstwie. Cele wojenne i zarys odbudowy państwa 1939 – 1945” składa się z części monograficznej i dokumentarnej, obejmującej kluczowe dla podjętego tematu dokumenty, na których opiera się tekst autorski. Przy ich doborze nacisk położono na sprawy polityczne i bezpieczeństwa strategicznego, mniej uwagi poświęcając dyskutowanym w kręgach rządowych i eksperckich rozwiązaniom ustrojowym, kwestiom społecznym i gospodarczym.

Praca jest udaną próbą przedstawienia i charakterystyki celów wojennych Polski rządu na uchodźstwie – zagadnień poruszanych fragmentarycznie w dotychczasowych publikacjach na temat sprawy polskiej na arenie międzynarodowej w okresie II wojny światowej. Tym samym monografia wypełnia lukę w dotychczasowym stanie badań. Autor wykazał, jakie były zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny braku oficjalnego strategicznego dokumentu władz RP na uchodźstwie określającego cele wojny  [prof. dr hab. Andrzej Maciej Brzeziński]


preloader