Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2022

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

226

Format

24*16,5 cm

Język

angielski, polski

ISSN

0038-853x

Miejsce wydania

Warszawa

Dezinformacja i operacje wpływu OK

Sprawy Międzynarodowe, tom LXXV, nr 2 (2022)

Dezinformacja, operacje wpływu i działania hybrydowe to wrogie kampanie jakie Federacja Rosyjska od lat prowadzi wobec Zachodu. Ukierunkowane są one przede wszystkim na polaryzację zachodnich społeczeństw, ingerencję w procesy polityczne i podważenie społecznego zaufania do demokracji. Mają destabilizować sytuację wewnętrzną w poszczególnych państwach, a także osłabiać spójność struktur europejskich i transatlantyckich. Właśnie z tego względu kontrolowane przez Kreml farmy trolli wspierały wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (brexit) czy też tendencje separatystyczne w hiszpańskiej Katalonii. Hakerzy współpracujący ze służbami wywiadowczymi Rosji wykradają i upubliczniają (hack and leak) korespondencję polityków, by wpływać na wynik demokratycznych wyborów, a rosyjscy agenci wpływu kształtują debatę publiczną.
Z perspektywy czasu widać, że działania Kremla w latach 2014–2022 miały na celu przygotowanie gruntu do pełnoskalowej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Chociaż Rosja odniosła w tym czasie pewne taktyczne sukcesy na froncie informacyjnym, to na poziomie strategicznym poniosła porażkę. Dowodem jest solidarność Zachodu w sprawie udzielania Ukrainie bezprecedensowej pod względem zakresu i skali pomocy wojskowej, dyplomatycznej, finansowej i humanitarnej.

Numer rozpoczyna rozmowa z Martyną Bildziukiewicz – szefową unijnego zespołu do spraw walki z rosyjską dezinformacją  (EU East StratCom Task Force). Jej zespół koncentruje się na Rosji, ale zajmuje się także Chinami. Robert Kupiecki w swoim artykule dokonuje bilansu doświadczeń NATO w walce z rosyjską propagandą i dezinformacją. Analizuje najważniejsze techniki sowieckiej dezinformacji wykorzystywanej przeciwko NATO i jego państwom członkowskim. To formuła 5D: odrzucenie krytyki (dismiss), wypaczanie faktów (distort), odwracanie uwagi od sedna sprawy (district), ogłupianie odbiorców (dismay), wprowadzanie u przeciwnika podziałów (divide).

Kolejni autorzy analizują wybrane elementy instrumentarium zagrożeń hybrydowych. Tureckie operacje w Europie Zachodniej na przykładzie Francji bada Jan Wójcik. Rozpatruje on siłę i możliwości oddziaływania AKP na turecką i muzułmańską społeczność nad Sekwaną. Filip Bryjka w tekście pt. Grupa Wagnera – paramilitarne narzędzie rosyjskich operacji hybrydowych omawia transformację rosyjskich najemników. Biorą oni obecnie udział w wojnie na Ukrainie.  Byli też wykorzystywani w ekspansji politycznych i biznesowych wpływów Rosji w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Dla Kremla nieuregulowany status tej formacji jest korzystny i w założeniu ma umożliwić unikanie międzynarodowej odpowiedzialności za zbrodnie popełniane na Ukrainie. Wagnerowcy biorą tam udział w operacjach bojowych, dysponując własnymi czołgami, ciężką artylerią, obroną powietrzną i systemami rakietowymi. Grupa Wagnera stanowi także alternatywny kanał mobilizacji i uzupełniania strat w rosyjskim personelu wojskowym.

Karol Kumalski przedstawia z kolei możliwości intensyfikowania zagrożeń hybrydowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (ai).

===============================

„Sprawy Międzynarodowe” są unikatowym w polskim piśmiennictwie kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.
Wydawca kwartalnika:
do 2017 roku: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
a od 2018 roku: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
(we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych).

 

Prenumeratę czasopism: "Studia Polityczne" i "Sprawy Międzynarodowe" prowadzą firmy: 
  • "GARMOND  PRESS"  S.A.
  • "KOLPORTER"  S.A.
  • "RUCH" S.A.
  • CHZ "ARS POLONA"  S.A.
=========================================================================== "GARMOND  PRESS"  S.A. 31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3 Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88 tel. (0-22)  817-20-12 e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa: http://www.garmondpress.pl
"KOLPORTER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.     www.kolporter.com.pl 25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61 Oddział Mazowiecki 05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3 tel.  (0-22)  355-05-00      fax  (0-22)  355-04-00 e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl

"RUCH" S.A. 00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52 www.ruch.com.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 - 18.00 .

Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA"  S.A. 03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25 fax  + 48 (22) 826 62 40 e-mail: arspolona@arspolona.com.pl http://www.arspolona.com.pl
Bieżące i archiwalne numery czasopisma "STUDIA POLITYCZNE" oraz bieżące numery (od nr 1/2018) czasopisma "SPRAWY MIĘDZYNARODOWE" można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN pod adresem: https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/ e-mail: books@isppan.waw.pl

preloader