ISBN

978-83-7893-146-1

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

768

Format

245*200 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Rok wydania

2018

Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej

Książka „Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej” jest poświęcona kształtowaniu się polskiej polityki wschodniej w okresie transformacji oraz wyjaśnieniu jej genezy. Nowa polityka uformowała się w czasie wielkiej zmiany 1989-1991, gdy jeden porządek międzynarodowy został w ciągu kilku lat zastąpiony innym. Autor analizuje te procesy w oparciu o wiele nie znanych wcześniej badaczom dokumentów, przeprowadzone przez siebie ankiety eksperckie i wywiady. Pokazuje zależności pomiędzy polską polityką wschodnią a trendami światowymi i podejściem Jana Pawła II. Prezentuje rolę w kształtowaniu polskiej polityki wschodniej kluczowych polityków epoki m.in. Krzysztofa Skubiszewskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka czy Zbigniewa Brzezińskiego, wiele uwagi poświęca funkcjonowaniu polskiej dyplomacji w okresie przełomu. Czytelnik otrzymuje kompleksowy opis procesów, które kształtowały politykę wschodnią na początku III Rzeczypospolitej, oraz propozycje ich interpretacji.


preloader